ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về chuyển giao tổ chức cơ sở đảng 

21/10/2021

Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh được tổ chức từ ngày 27-29/10/2021

20/10/2021

Chỉ thị về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên

02/09/2021

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

05/08/2021

Viết tiếp trang sử vàng ngành Tuyên giáo

30/07/2021

Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức

21/07/2021

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

11/06/2021

Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp

27/05/2021

Quảng Ngãi hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2021 

20/05/2021

Huyện ủy Nghĩa Hành sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

19/05/2021