Tài liệu tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

30/11/2021

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ

30/09/2021

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

23/08/2021

Đề cương kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển

09/08/2021

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần

23/07/2021