Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông báo điều chỉnh lịch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri

07/05/2021

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri

07/05/2021

Danh sách chính thức 87 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

29/04/2021

Danh sách chính thức 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Quảng Ngãi

28/04/2021

HĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử ở huyện Mộ Đức

22/04/2021

Đoàn công tác Trung ương kiểm tra công tác bầu cử tại Quảng Ngãi

21/04/2021

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021- 2026

19/04/2021

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng: Kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Nghĩa Hành

01/04/2021

Sách “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”

23/03/2021