Phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Từ 15 giờ ngày 23/01/2022 đến 15 giờ ngày 24/01/2022: 387 ca mắc mới

25/01/2022

Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh covid-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn

24/01/2022

Từ 15 giờ ngày 22/01/2022 đến 15 giờ ngày 23/01/2022: 326 ca mắc mới

24/01/2022

Từ 15 giờ ngày 21/01/2022 đến 15 giờ ngày 22/01/2022: 461 ca mắc mới

23/01/2022

Từ 15 giờ ngày 20/01/2022 đến 15 giờ ngày 21/01/2022: 482 ca mắc mới

22/01/2022

Từ 15 giờ ngày 19/01/2022 đến 15 giờ ngày 20/01/2022: 513 ca mắc mới

21/01/2022

Từ 15 giờ ngày 18/01/2022 đến 15 giờ ngày 19/01/2022: 490 ca mắc mới

20/01/2022

Từ 15 giờ ngày 17/01/2022 đến 15 giờ ngày 18/01/2022: 462 ca mắc mới

19/01/2022

Từ 15 giờ ngày 16/01/2022 đến 15 giờ ngày 17/01/2022: 331 ca mắc mới

18/01/2022

Từ 15 giờ ngày 15/01/2022 đến 15 giờ ngày 16/01/2022: 375 ca mắc mới. 

17/01/2022