Phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Từ 15 giờ ngày 20/10/2021 đến 15 giờ ngày 21/10/2021: 09 ca mắc mới

22/10/2021

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh quần qua

21/10/2021

Từ 15 giờ ngày 19/10/2021 đến 15 giờ ngày 20/10/2021: 18 ca mắc mới

21/10/2021

Áp dụng tạm thời một số biện pháp cách ly y tế trong phòng, chống dịch COVID-19

20/10/2021

Từ 15 giờ ngày 18/10/2021 đến 15 giờ ngày 19/10/2021: 11 ca mắc mới

20/10/2021

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”

19/10/2021

Từ 15 giờ ngày 17/10/2021 đến 15 giờ ngày 18/10/2021: 19 ca mắc  mới

19/10/2021

Từ 15 giờ ngày 16/10/2021 đến 15 giờ ngày 17/10/2021: 21 ca mắc  mới

18/10/2021

Từ 15 giờ ngày 15/10/2021 đến 15 giờ ngày 16/10/2021: 29 ca mắc  mới

16/10/2021

Công tác tiếp nhận, đón công dân từ các tỉnh phía Nam về địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19

16/10/2021